Klageordninger - Complete Smiles
×

Hos oss tar vi klager på det største alvor. Vi tilstreber å forsikre oss om at alle våre pasienter er tilfreds med sin opplevelse hos oss. Når pasienter klager, vil de hjelpes høflig og raskt slik at saken løses så raskt som mulig. Den følgende prosedyren har dette som målsettinger.

Vårt mål er å behandle klager på en måte som vi selv ville ønsket våre egne klager behandlet på. Vi lærer fra alle feil vi gjør, og vi responderer på kundens bekymringer og klager på en saklig måte.

 1. Personen som er ansvarlig for behandlingen av en klage på våre tjenester er vår daglige leder.
 2. Dersom en pasient fremsetter en klage over telefonen eller ved vår resepsjon vil vi lytte til klagen og umiddelbart henvise vedkommende til vår daglige leder. Dersom daglig leder ikke er tilgjengelig, vil pasienten bli fortalt at vedkommende skal få komme i kontakt med tannlegen. Vi vil bistå med at et slikt møte kommer i stand. Våre ansatte vil bemerke seg hovedpunktene i klagen og melde den videre. Dersom vi ikke kan arrangere et møte innen en rimelig tid, eller dersom pasienten ikke ønsker å vente for å diskutere problemet, kan det avtales at noen andre skal møte pasienten for å avklare saken.
 3. Dersom pasienten fremsetter klagen på post eller epost vil denne umiddelbart videresendes til vår daglige leder.
 4. Dersom klagen gjelder vår kliniske pleie eller betalinger vil klagen normalt henvises til en tannlege, med mindre pasienten motsetter seg dette.
 5. Vi vil bekrefte at klagen er mottatt, samt informere om vår klagebehandling så snart som mulig. Normalt vil dette gjøres innen 3 virkedager.
 6. Vi vil undersøke klagen innen 10 virkedager med hensikt om å kartlegge hendelsene som førte til klagen. Dersom pasienten ikke ønsker å møte oss, vil vi prøve å kontakte pasienten per telefon. Dersom vi ikke kan kartlegge klagen innen 10 virkedager vil vi informere pasienten om dette, samt oppgi årsaken til forsinkelsen og et sannsynlig tidspunkt undersøkelsen vil fullføres på.
 7. Etter at de nødvendige undersøkelser er foretatt vil vi umiddelbart informere pasienten om utfallet av klagen.
 8. Vi fører utfyllende logg og referat av alle klager vi mottar.
 9. Klage fremsatt på vegne av andre: Vennligst bemerk at vi praktiserer vår taushetsplikt strengt. Dersom du klager på andres vegne, må vi vite at du har de nødvendige tillatelser til å gjøre dette. Et notat signert av pasienten vil kreves, med mindre dette ikke kan innhentes på bakgrunn av at pasienten har en fysisk eller psykisk sykdom, eller er yngre enn 16 år.
 10. Hvis pasientene ikke er fornøyd med resultatet av prosedyren vår, kan det klages til:

Hvorfor burde du velge Complete Smiles

 • Vi er åpne 7 dager i uken med fleksible åpningstider.
 • Vi har et høyt kvalifisert og pasientfokusert team.
 • Det er gratis internettilgang i våre lokaler.
 • Lokalene våre er moderne med skreddersydd design.
 • Det romslige venteområdet vil gjøre deg avslappet både før og etter din behandling hos oss.
 • Vi har gratis parkering ved våre lokaler.
 • Vårt digitale journalsystem og administrasjon sørger for best mulig effektivitet både når det gjelder booking, eposter og tekstmeldinger.
 • Vår intensjon er ikke å dømme deg ut ifra din tannhelse, vårt eneste ønske er å forbedre den.

Gjør en forespørsel

  Vi sender innimellom informasjon og tilbud angående våre behandlinger, kryss av her hvis du vil motta disse.