Personvernpolicy - Complete Smiles
×

Introduksjon til personvern hos Complete Smiles
Denne nettsiden inneholder informasjon om Complete Smiles og deres tjenester. Informasjonen under viser hvordan Complete Smiles bruker og beskytter data som samles opp gjennom nettsiden. Når du bruker denne siden, er du juridisk forpliktet til denne personvernpolicyen. Vi oppfordrer deg derfor til å lese dette nøye. Complete Smiles er svært opptatt av at personvernet skal ivaretas i tråd med de til enhver tid gjeldende regler.
 
Selskap og eier av data
Complete Smiles
Minde allé 48,
5068 Bergen
 
CEpost: Post@completesmiles.no
Dette er personvernspolicyen til Complete Smiles. Ordlyden «vi», vår» eller «oss» refererer til Complete Smiles, organisasjonsnummer 916 498 357 registered in England and Wales.
 
Oppsummering av policy
Vi samler inn data for følgende formål og tjenester:
 
Analyse
Bruk av cookies gjør at Complete Smiles kan se informasjon om brukernes aktivitet på vår hjemmeside. Dette gjelder blant annet sidevisninger, kilde og tid som brukes på hjemmesiden. Informasjonen er anonymisert og vises kun som tall, som betyr at det ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker. Dette bidrar til å styrke personvernet. Ved hjelp av Google Analytics, kan Complete Smiles se hvilket innhold som er populært på sine sider. Dette hjelper oss til å produsere mer av det våre kunder liker å lese og/eller se.
 
Kontakt av brukeren
Dersom du har valgt å motta nyhetsbrev, kan dette inkludere sporingskoder som hjelper oss med å forstå hvem, og hvor mange, som har åpnet eller klikket på hver epost. Disse dataene hjelper oss med å lage bedre innhold for fremtiden, samt å gi brukerne våre bedre tjenester. Dataene lagres på tilsvarende servere som våre email-plattformer, og er underlagt et strengt sikkerhetsregime.
 
«Heat maps» og «session recording»
Dette er et verktøy som hjelper oss med å studere brukernes adferdsmønster på våre hjemmesider. Ved å kombinere både analytiske- og tilbakemeldingsverktøyer kan det hjelpe oss med å forbedre den totale brukeropplevelsen.
 
AdWords og Facebook Remarketing tags
Både Facebook og Google «remarketing» er en måte å gjenfinne brukeren som tidligere har besøkt våre hjemmesider. Disse plattformene muliggjør at vi kan plassere ut målrettede annonser til et definert publikum når de er på vår hjemmeside. Remarketing omfatter også bruken av email for å gjenfinne tidligere brukere.
 
Linkedin Insights
Linkedin Insight er en lettere Javascript-kode som vi har lagt til hjemmesiden for å muliggjøre dyptgående analyse av bruken av våre hjemmesider. Den hjelper oss også med å skaffe verdifull innsikt i hvordan vi skal skreddersy reklamen som vises på våre hjemmesider for den enkelte bruker.
 
Twitter Conversation Tracking
Twitter reklamer benytter seg av sporingskoder, som gjør at vi kan overvåke og spore samtaler gjennom Twitter.

Hosting og Backend infrastruktur
SiteGround er en skybasert databehandler som tilbyr infrastruktur som en tjeneste (IaaS) plattform for software-utviklere.
 
Doubleclick Bid Manager
Vi bruker remarketing-koder for å loggføre at våre brukere besøker enkelte sider, som tillater oss å gi målrettet reklame i fremtiden.

Call Tracking
Denne tjenesten brukes for å sette opp dynamiske telefonnumre som gjør at vi kan identifisere hvordan en innringer fant hjemmesidene våre. Dette gjør at vi kan finne kilden hvor en bruker fant våre hjemmesider, som igjen gjør at vi kan korrigere våre reklameløsninger for fremtiden.

Modus og plassering av databehandling
 
Behandlingsmetoder
Datakontrolløren behandler brukerdataen på en korrekt måte og skal ta de nødvendige sikkerhetsmessige foranstaltninger for å forhindre uhjemlet tilgang, innsyn, modifisering eller uautorisert ødelegging av data. Databehandlingen utføres ved bruk av datamaskiner og/eller IT-baserte løsninger, som følger organisatoriske prosedyrer og moduser som er strengt relatert til de formål vises til. I tillegg til datakontrolløren vil det i enkelte tilfeller være slik at dataen er tilgjengelig for enkelte lederpersoner. Dette kan være personer som er involvert i bruk av nettsiden (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (som for eksempel tredjeparter som utøver teknisk service, mailtilbydere, hostintilbydere, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer), som om nødvendig er utpekt som databehandlere av Complete Smiles. En oppdatert liste over disse partene kan oversendes på forespørsel av datakontrolløren, gitt skriftlig eller per epost.
 
Sted
Dataen behandles Minde allé 48, 5068 Bergen og på ethvert annet sted hvor partene som er involvert i behandlingen er plassert. For ytterligere informasjon kan det sendes en epost til post@completesmiles.no

Personvernpolicy til våre samarbeidspartnere og reservering

Google Analytics
Innsamlet personlig data: Cookies og brukerdata.
Sted for behandling: USA – Personvernpolicy – Reserver deg.
 
Hot Jar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)
Innsamlet personlig data: Cookies brukerdata og andre typer data som er spesifisert i tjenestens personvernpolicy.
Sted for behandling: USA – Personvernpolicy.
 
Google Adwords conversion tracking (Google Inc.)
Innsamlet personlig data: Cookies og brukerdata.
Sted for behandling: USA – Personvernpolicy.
 
Google Tag Manager
Google Tag manager er en merkingsløsning for å merke tags, eller utdrag fra Javascrips som sender informasjon til tredjeparter, på nettside eller applikasjon på mobilen
Sted for behandling: USA – Personvernpolicy.

Facebook Ads conversion tracking (Facebook, Inc.)
Innsamlet personlig data: Cookies og brukerdata
Sted for behandling: USA – Personvernpolicy

 
Remarketing og adferdsmålretting
Denne aktiviteten utføres på våre hjemmesider ved å spore brukerdata og ved å bruke cookies. Dette er informasjon som er overført til våre partnere som styrer remarketing og adferdsmålretting av reklamer. I tillegg til reservasjonsalternativene i de undernevnte tjenester, kan brukeren reservere seg mot tredjepartens bruk av cookies ved å besøke denne siden:

Network Advertising Initiative opt-out page.

Adwords remarketing (Google Inc.)
AdWords remarketing er en remarketing- og adferdsmålrettingstjeneste som tilbys av Google Inch. som binder sammen aktiviteten på vår hjemmeside med AdWords reklamenettverk og DoubleClick Cookie.
Innsamlet personlig data: Cookies og brukerdata
Sted for behandling: USA – Personvernpolicy – Reserver deg

 
Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Innsamlet personlig data: Cookies og epostadresse.
Sted for behandling: USA – Personvernpolicy – Reserver deg.
 
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Innsamlet personlig data: Cookies og brukerdata.
Sted for behandling: USA – Personvernpolicy – Reserver deg.
 
Twitter Remarketing (Facebook, Inc.)
Innsamlet personlig data: Cookies og brukerdata.
Sted for behandling: USA – Personvernpolicy – Reserver deg.

 
LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)
Innsamlet personlig data: Cookies og brukerdata.
Sted for behandling: USA – Personvernpolicy – Reserver deg.

Mailchimp
Mailchimp er en amerikansk markedsføringsautomatiseringsplattform og en epostmarkedsføringstjeneste som hjelper oss med å organisere sikre epostlister. Det hjelper oss også med å sende deg eposter med markedsføring som kan være relevant og/eller viktig for deg.
Sted for behandling: USA.

 
Hosting og backend infrastruktur
Denne typen tjenester er ment til å lagre og oppbevare data og filer som gjør at nettsiden drives og kan distribueres – samt gi en klargjort infrastruktur som kan drifte spesifikke løsninger eller deler av nettsiden. Noen av disse tjenestene fungerer ved bruk av geografisk distribuerte servere, som gjør det vanskelig å avgjøre den nøyaktige plasseringen av de personlige dataene.

Site Ground
SiteGround er en Hosting-tjeneste. Innsamlet personlig data: ulike typer data som er spesifisert i tjenestens personvernpolicy.
Sted for behandling UK – Personvernpolicy.

Kontroll av din personlige informasjon
Du kan velge å begrense innsamlingen og bruken av din personlige informasjon på flere ulike måter:
For eksempel: Dersom du tidligere har akseptert at vi bruker din personlige informasjon for direkte markedsføring, kan du når som helst reservere deg ved å skrive til oss eller sende oss en epost.
Vi vil ikke selge, distribuere eller lease din personlige informasjon til tredjeparter med mindre vi har din tillatelse eller er pålagt dette ved lov. Vi kan benytte oss av din personlige informasjon til å sende deg promotering om tredjeparter som kan være relevante for dine indikerte behov.
Du kan be om informasjon om de personlige opplysningene vi har lagret om deg etter Data Protection Act 1998. En mindre avgift må da betales for administrative forhold. Om du ønsker en kopi av informasjonen vi har om deg må du henvende deg til oss skriftlig.
Dersom du tror at noe av din informasjon vi har lagret er feil eller ufullstendig, må du sende post eller epost til oss vedrørende dette så snart som mulig. Vi vil så snart som mulig korrigere den informasjonen som viser seg å være feil eller ufullstendig.  

Endringer i policyen
Vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen i dette dokumentet etter eget skjønn. Følgelig bør dette dokumentet sjekkes ofte for oppdateringer og endringer.

Hvorfor burde du velge Complete Smiles

  • Vi er åpne 7 dager i uken med fleksible åpningstider.
  • Vi har et høyt kvalifisert og pasientfokusert team.
  • Det er gratis internettilgang i våre lokaler.
  • Lokalene våre er moderne med skreddersydd design.
  • Det romslige venteområdet vil gjøre deg avslappet både før og etter din behandling hos oss.
  • Vi har gratis parkering ved våre lokaler.
  • Vårt digitale journalsystem og administrasjon sørger for best mulig effektivitet både når det gjelder booking, eposter og tekstmeldinger.
  • Vår intensjon er ikke å dømme deg ut ifra din tannhelse, vårt eneste ønske er å forbedre den.

Gjør en forespørsel

    Vi sender innimellom informasjon og tilbud angående våre behandlinger, kryss av her hvis du vil motta disse.