Vilkår og betingelser - Complete Smiles
×

Vi ønsker alltid å kunne bistå klienter når vi har mulighet. Dette dokumentet gir deg detaljerte kjøpsbetingelser for våre tjenester. Dersom du har spørsmål eller har behov for oppklaring, kan du kontakte oss direkte. Vi vil selvsagt hjelpe deg.

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon på hjemmesidene våre (for eksempel forum, blogg, nyheter, hovedside, chat, telefon, epost, facebook, twitter ol.) har rent veiledende og informativ intensjon. Det kan ikke regnes som profesjonell medisinsk rådgivning. Ingen profesjonell rådgivning kan gis uten en konsultasjon med en tannlege. For profesjonell tannlegebehandling anbefaler vi at du oppsøker en tannlege for konsultasjon.

 

Behandlingsplanlegging

Når du og din tannlege har blitt enige om behandlingsplanen, vil vi skrive ut en detaljert oversikt over planen. Dersom den endres på grunn av radiografiske eller kliniske funn, vil vi informere deg og diskutere dette med deg. Behandlingsplanene våre er tilgjengelige i 60 dager fra datoen behandlingen ble fastslått. Dersom du har spørsmål angående behandlingsplanen din, ikke nøl med å kontakte oss før vi har fastsatt tidspunktet behandlingen din skal finne sted.

 

Samtykkeskjema

Enkelte behandlinger krever at du fyller ut et samtykkeskjema. Dette er for å kunne forklare behandlingen, rehabiliteringen og risikoene til deg på en grundig måte. Dette må gjøres før vi utfører behandlingen.

 

Betaling

Complete Smiles har ikke et kredittkontosystem. Derfor må avgifter og betaling gjøres når behandlingen finner sted.
Når behandlingen medfører en laboratorieavgift, vil 50% av den totale kjøpesummen måtte betales under den avtalen hvor det tas avtrykk av tennene. Enkelte behandlingstyper, som for eksempel implantater eller Invisalign, vil betaling skje etappevis ved hver avtalt time. Ved oppstarten av behandlingen kan det kreves et 10% depositum.

Kjøpesummer eller tilbud er utelukkende veiledende, og vi forbeholder oss retten til å enhver tid kunne endre dem. For oppdaterte priser kan vår resepsjon kontaktes på ***. Behandlingskostnaden kan variere avhengig av behandlingens kompleksitet og tilpasning ovenfor pasienten. Pasienten vil få en fullstendig behandlingsplan ved konsultasjon hos tannlegen.

Complete Smiles aksepterer ikke betaling med sjekk.

Alle priser som er knyttet til enhver behandling ved klinikken er basert på materialene som er brukt, laboratoriekostnader, og den kliniske tidsbruken. Prisene er allikevel beskrevet gjennom behandlinger som er forevist gjennom behandlingsplanen.

 

Gratis konsultasjoner

Vi tilbyr én gratis konsultasjon per pasient med vår allmenntannlege for utvalgte kosmetiske behandlinger. Det må betales et depositum på E50 når timen bestilles, som refunderes i sin helhet én uke etter timen dersom pasienten møter opp til timen og ber om refusjon. Dersom konsultasjonen avbestilles mindre enn 24 timer før timen, eller dersom pasienten ikke møter opp, vil vi ikke refundere beløpet. Dette gjelder også dersom pasienten ikke ber om refusjon innen 24 timer etter at konsultasjonen har funnet sted. Vi tilbyr ikke gratis konsultasjoner med noen av våre spesialister (kjeveortoped, periodontist, endodontist, prostetiker eller kirurg).

 

Forsinket avbestilling og manglende oppmøte

Complete Smiles forbeholder seg retten til å belaste pasienten opp til E50 per time, dersom pasienten ikke møter opp til timen, eller ikke avbestiller timen mer enn 24 timer før timens start. For avtaler med varighet på mer enn én time, kreves det avbestilling minst 48 timer før timen starter.

 

Forsinket til avtale

Vi har full forståelse for at enkelte pasienter har lang reisevei til våre klinikker, og i noen tilfeller blir for sene til timen. Dersom du er mer enn 10 minutter forsinket, kan du bli bedt om å flytte timen din.

 

Garantier

Hos Complete Smiles er våre armaturer, keramiske finér, keramiske kroner, implantatkroner, regulering og tannfyllinger underlagt en garantitid på 12 måneder etter de har blitt satt på plass hos pasienten. Det er med følgende forbehold:

 1. Pasienten har betalt det fulle beløpet for behandlingen, og skylder ikke klinikken penger for behandlingen som er utført.
 2. Armaturene, de keramiske kronene og finérene, implantatkronene og tannfyllingene har ikke blitt skadet som følge av en ulykke, traume eller overdreven sliping.
 3. Pasienten har fulgt våre tannlegers anbefalinger for etterfølgende vedlikehold av tennene.
 4. Ingen behandlingstyper har garantitid utover ett år.

Enkelte behandlingstyper har mindre enn ett års garantitid. Noen behandlingstyper er heller ikke underlagt noen garanti. Dersom dette er tilfellet vil du bli informert av våre tannleger enten muntlig, skriftlig, eller begge deler.

 

Personlige opplysninger

Det er veldig viktig at du oppgir din fulle medisinske historikk, samt opplyser oss om hvilke medisiner du bruker. Dersom dette skulle endre seg, er det svært viktig at du forteller dette til tannlegen din. Det er pasientens ansvar å informere klinikken om forandringer i både dine personlige opplysninger og den medisinske historikken din.

 

Bruk av bilder og røntgen

Complete Smiles kan bruke bilder og røntgenbilder av smilet ditt eller tennene dine i markedsførings- og utdanningsøyemed på våre hjemmesider, samt i promoterings- eller utdanningsmagasiner. Navnet ditt vil aldri publiseres, og identiteten din vil alltid forbli hemmelig. Dersom du ikke ønsker at vi skal bruker ordinære bilder eller røntgenbilder av deg til dette, må vi kontaktes.

 

Bruk av pasientens kontaktinformasjon

Hos Complete Smiles er helsen til våre pasienter vår høyeste prioritering. Vi ønsker også å holde dere oppdatert på diverse viktige opplysninger hos klinikken generelt, samt våre nyeste tilbud. Vi ønsker å minne våre pasienter på avtalene deres, og annen viktig informasjon. På dette grunnlag kan du bli kontaktet av oss per telefon, SMS, epost eller brev. Dersom du ikke ønsker at vi skal kontakte deg, må vi opplyses om dette.

 

Klageordning

Hos Complete Smiles tar vi enhver klage på største alvor. Uavhengig av hvilken tjeneste vi tilbyr, ønsker vi at pasienten til enhver tid skal være så fornøyd som mulig.

Klager kan gis skriftlig ved å fylle ut et enkelt klageskjema i vår resepsjon, eller per epost gjennom klageskjemaet som du finner på hjemmesidene våre. Dette kan gjøres av pasienten selv, eller en som har fått pasientens fullmakt til å avgi klagen på deres vegne. Klagen bør rettes mot ledelsen i Complete Smiles, og må være tydelig og konkret, slik at den kan behandles på en effektiv måte.

Hver klage vi mottar vil bekreftes med en kvittering på at klagen er mottatt, og ledelsen vil herfra forsøke å behandle klagen så raskt det lar seg gjøre (normal behandlingstid er 2 uker). For den fullstendige klageprosedyren kan du kontakte vår resepsjon. Dersom klagen gjelder klinisk behandling eller er knyttet til kostnader ved behandlingen, vil den normalt henvises til tannlegen som har gjennomført behandlingen. Vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller vil ikke Complete Smiles ta på seg ansvar på vegne av tannlegen som har gjennomført behandlingen, men vil utelukkende fungere som et bindeledd mellom pasienten og tannlegen.

 

Misbruk av tannlegetjenester

Hos Complete Smiles har vi nulltoleranse for verbal eller fysisk utagering mot våre tannleger, ufin eller upassende oppførsel og vedvarende manglende oppmøte eller forsinket avbestilling. I slike tilfeller forbeholder Complete Smiles seg retten til å nekte pasienten behandling og tilgang til klinikken.

 

Lagring av data

All personlig informasjon om våre pasienter blir lagret i tråd med nasjonal regulering. Alle kliniske notater, røntgenbilder, digitale fotografier osv. er underlagt Complete Smiles sin eiendomsrett. Kopier av notater, røntgenbilder eller fotografier kan gjøres tilgjengelig for deg etter oppfordring, og Complete Smiles forbeholder seg retten til å kreve et administrativt vederlag for dette. Det kreves at du fyller ut et skjema før slik informasjon gjøres tilgjengelig for deg. Skjemaet må fylles ut og signeres av pasienten, sammen med pasientens gyldige legitimasjon.

Hvorfor burde du velge Complete Smiles

 • Vi er åpne 7 dager i uken med fleksible åpningstider.
 • Vi har et høyt kvalifisert og pasientfokusert team.
 • Det er gratis internettilgang i våre lokaler.
 • Lokalene våre er moderne med skreddersydd design.
 • Det romslige venteområdet vil gjøre deg avslappet både før og etter din behandling hos oss.
 • Vi har gratis parkering ved våre lokaler.
 • Vårt digitale journalsystem og administrasjon sørger for best mulig effektivitet både når det gjelder booking, eposter og tekstmeldinger.
 • Vår intensjon er ikke å dømme deg ut ifra din tannhelse, vårt eneste ønske er å forbedre den.

Gjør en forespørsel

  Vi sender innimellom informasjon og tilbud angående våre behandlinger, kryss av her hvis du vil motta disse.